Nguyễn Thị Như Quỳnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
2831 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
28/07/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP SỐ 4

2018-08-14 02:29:45 · 1019 views

BÀI TẬP SỐ 2

2018-08-07 00:57:35 · 1018 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

2018-08-02 09:08:11 · 794 views

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BÀI TẬP LÀM QUEN

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BÀI TẬP SỐ 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BÀI TẬP SỐ 4

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ