Tìm kiếm
Nguyễn Anh Quý

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Nghiên ciếu sinh
Học tại
Đại Học Ngoại ngữ Tin học TPHCM
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
2502 lượt
Thành viên từ
17/09/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ

2020-06-14 22:17:29 · 399 views

Bài tập giữa kì

2020-05-22 19:04:59 · 412 views

BTCK

2018-10-26 17:08:04 · 621 views

BTVN - Buổi 2 - AI

2018-10-10 13:03:41 · 542 views

BTVN Buổi 1

2018-10-04 21:14:31 · 528 views

UI 61.31 (Sài Gòn)
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTGK

Bài tập giữa kì

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
UI - UX - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN - Buổi 2 - AI

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BTCK