Tìm kiếm
Nguyễn Thị Thu Trâm

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2350 lượt
Thành viên từ
20/09/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TỐT NGHIỆP

2018-10-25 17:07:13 · 572 views

Poster

2018-10-18 13:09:55 · 688 views

BTVN Buổi 2

2018-10-10 13:51:39 · 499 views

Nguyễn Thị Thu Trâm_BTVN Buổi 1

2018-10-05 13:54:56 · 591 views

PR 41.3 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Thị Thu Trâm_BTVN Buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

Buổi 3 - Typography

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

PS 40.14 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Đoàn Lê Quốc Huy
Trợ giảng:
Dương Thị Quản Hậu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BT GIỮA KỲ

Poster

BTCK - TỐT NGHIỆP HOI <3

BÀI TỐT NGHIỆP