Dương Quản Hậu

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
ColorME SG
Học tại
.HUFLIT
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
8200 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
28/07/2017
Lần cuối Online
13-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
TYPOGRAPHY

2018-07-19 20:32:42 · 793 views

CONTENT

2018-07-19 14:29:12 · 1165 views

2nd CONTENT

2018-07-19 14:27:12 · 2065 views

PRINT-AD

2018-07-19 13:35:58 · 1870 views

POSTER for underground music showcase

2018-07-19 13:29:11 · 789 views

Tana Coffee Menu, Standee

2018-07-19 13:21:16 · 1518 views

AE 108.91 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4