Lê Hoài Thanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
đại học ngoại thương
Học tại
đại học ngoại thương
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
5699 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
19/11/2018
Lần cuối Online
03-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2021-06-24 14:24:06 · 1407 views

BTVN

2021-06-22 12:32:08 · 298 views

BUỔI 3

2021-06-16 23:15:15 · 223 views

sử dụng pentool

2021-06-13 17:23:07 · 240 views

BTVN1

2021-06-09 12:13:48 · 306 views

btap buổi 1

2018-12-12 16:14:39 · 717 views

Bài buổi 3

2018-12-10 11:46:21 · 1023 views

Bt về nhà buổi 2

2018-12-05 19:07:50 · 768 views

Bài tập buổi 2- Thanh

2018-12-02 22:54:40 · 717 views

AI 75.12 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

sử dụng pentool

[BUỔI 3] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BUỔI 3

[BUỔI 4] INFOGRAPHIC

BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

btvn

Xem bằng
PS 42.9 (cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN buổi 1

btap buổi 1

BTVN buổi 2

Bt về nhà buổi 2

BTVN buổi 3

Bài buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK