Trần Xuân Khiêm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
16 lượt
Thành viên từ
24/10/2016
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Cat ghep hinh anh

2022-10-29 19:27:28 · 16 views

PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

Cat ghep hinh anh

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Xem bằng
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0