Vũ Thị Hằng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đi Làm
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
678 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
10/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
[BTCK] VŨ THỊ HẰNG - Bộ nhân diện thương hiệu [Chimney Coffee] - AI 18.2

2016-12-23 19:19:11 · 106 views

BTVN Buổi 5 - Layout

2016-12-16 01:20:21 · 144 views

BTVN Buổi 4 - Logo

2016-12-14 01:23:12 · 86 views

BTVN Buổi 3 - Typography

2016-12-09 01:29:31 · 118 views

BTVN Buổi 3 - Typography

2016-12-08 23:55:16 · 61 views

BTVN Buổi 2 - PENTOOL

2016-12-04 17:02:39 · 99 views

Vũ Thị Hằng_BTVN Buổi 1

2016-12-02 02:36:56 · 64 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2 - PENTOOL

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] VŨ THỊ HẰNG - Bộ nhân diện thương hiệu [Chimney Coffee] - AI 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC