Tìm kiếm
Nguyễn Minh Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
1470 lượt
Số lượt thích
37 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
18/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
App Behance

2017-12-10 16:15:11 · 260 views

BT 3 - Landing page

2017-12-02 11:00:58 · 267 views

BVN UXUI buổi 2

2017-11-17 23:41:52 · 175 views

BTVN XD buổi 1

2017-11-12 00:23:22 · 233 views

[BTCK][After Effect] Nguyễn Lưu Cẩm Tú & Nguyễn Minh Trang 3

2016-12-23 17:45:20 · 224 views

BVN buổi 3

2016-12-08 09:33:03 · 160 views

BVN buổi 2

2016-12-05 19:15:31 · 72 views

BVN buổi 1

2016-11-30 12:03:09 · 79 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN XD buổi 1

Bài tập buổi 2

BVN UXUI buổi 2

Thiết kế một langding page Website

BT 3 - Landing page

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

AE 18.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập buổi 1

BVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BVN buổi 2

Bài tập về nhà buổi 3

BVN buổi 3

BTVN Buổi 4