Tìm kiếm
Nguyễn Lưu Cẩm Tú

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
243 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
18/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
[XD] BTVN B.2

2017-11-18 10:57:46 · 75 views

[XD] BTVN B.1

2017-11-12 11:39:41 · 65 views

HW 3

2016-12-08 02:06:31 · 35 views

HW 2

2016-12-05 09:38:01 · 40 views

Homework

2016-12-01 14:17:05 · 28 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

[XD] BTVN B.1

Bài tập buổi 2

[XD] BTVN B.2

Thiết kế một langding page Website

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

AE 18.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập buổi 1

Homework

BTVN Buổi 2

HW 2

Bài tập về nhà buổi 3

HW 3

BTVN Buổi 4