LOG20119

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
107 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
20/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
BVN3 - LOG

2016-12-12 10:13:03 · 35 views

LOG_BTVN

2016-12-06 23:07:09 · 32 views

LOG_BTVN1

2016-12-02 11:56:51 · 40 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

LOG_BTVN

BTVN Buổi 3 - Typography

BVN3 - LOG

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 5 - Layout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK - INFOGRAPHIC