Bùi Thị Phương Nhung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
924 lượt
Thành viên từ
14/12/2019
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 2

2020-01-11 21:49:29 · 474 views

BTVN buổi 1 - Phương Nhung

2020-01-07 16:50:56 · 450 views

AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

BTVN buổi 1 - Phương Nhung

Bài tập buổi 2

btvn buổi 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì