Tìm kiếm
Lê Trần Huyền Trang

@lthuyentrang2010@gmail.com

Living in Hồ Chí Minh

Đang làm tại
không có
Học tại
Đại Học Văn Lang - VLU
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
8464 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
18/12/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT1

2022-12-02 18:41:47 · 30 views

BTVN1

2020-07-30 14:10:55 · 341 views

Hết khóa ùiiiii <3

2020-07-24 19:20:31 · 1301 views

btvn3

2020-07-15 18:04:29 · 939 views

BTVN02

2020-07-04 15:11:52 · 583 views

Btvn1

2020-07-03 17:14:22 · 903 views

bài Giữa kì

2020-03-13 20:45:06 · 441 views

Bài cuối kì nè

2020-03-13 20:43:42 · 860 views

bai tap 2

2020-02-18 15:08:19 · 463 views

Baitap1

2020-02-12 16:48:59 · 701 views

FINAL

2020-02-06 23:28:18 · 491 views

Duende exhibition

2020-01-19 13:17:04 · 439 views

Layout

2020-01-08 21:03:08 · 522 views

iambrush

2020-01-06 17:37:50 · 450 views

UI 65.71 (Sài Gòn)
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE - (Danh sách chờ - Sài Gòn)
After Effects
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 63.71 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Hồ Toàn Trung
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

Btvn1

Bài tập buổi 2

BTVN02

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTGK

Bài tập cuối kì

Hết khóa ùiiiii <3

PP 62.71 (Sài Gòn)
Power Point
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 61.31 (Sài Gòn)
Photography
Giảng viên:
Phan Trong Tin
Trợ giảng:
Tăng Đức Thành
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
After Effects
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Pr 60.71 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 59.71 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Trần Thiên Phúc
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Baitap1

BTVN 2

bai tap 2

BTVN 3

BTGK

bài Giữa kì

BTCK

Bài cuối kì nè

Bằng Khá
PS 58.72 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

iambrush

BTVN BUỔI 2

Layout

BT CUỐI KỲ

FINAL

BT GIỮA KỲ

Duende exhibition

STUDY PACK Sài Gòn - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0