Đinh Công Tiến Đạt

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đang tìm việc
Học tại
Học Viên Chính Sách và Phát Triển - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
5271 lượt
Thành viên từ
14/08/2020
Lần cuối Online
21-07-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2020-10-08 13:49:25 · 1122 views

BTVN B3

2020-10-01 13:02:29 · 1427 views

BTVN 2

2020-09-28 22:40:18 · 1404 views

BTVN 1

2020-09-23 22:31:09 · 1318 views

PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 2

BTVN 3

BTVN B3

BT GIỮA KÌ

BT BUỔI 5

BTVN

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0