Hứa Hiền Linh
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Arena Multimedia
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
5827 lượt
Số lượt thích
83 lượt
Thành viên từ
11/02/2016
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 1

2022-08-04 21:18:24 · 10 views

DESCAMP 8

2016-06-06 18:00:41 · 230 views

[LOOKBOOK] - COOL SUMMER -

2016-05-07 21:39:15 · 409 views

[LOOKBOOK THÁNG 5] - PAP x Popbirdly

2016-04-23 21:54:44 · 597 views

sách mình sắp xuất bản

2016-04-16 14:58:08 · 341 views

buoi 6 - retouch

2016-04-15 16:37:18 · 536 views

kiểu cứ bị thích cái màu này

2016-04-01 22:40:10 · 601 views

Logo for the bassbounces band

2016-03-21 21:40:33 · 500 views

export lần thứ 10 + 1 để ra được bản dưới 5mb =__=

2016-03-20 22:12:16 · 495 views

lâu lâu mới có ngày rảnh rỗi ngồi nghịch typo

2016-03-19 20:17:45 · 518 views

lâu lâu mới nặn đc 1 bức ưng ý

2016-03-12 23:13:46 · 568 views

vscocam + studio :3 sống ảo ko khó hú hú

2016-03-10 20:48:31 · 511 views

for Instagram

2016-03-03 21:45:50 · 511 views

AE 91.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng