Trần Đăng Huy Hoàng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Em đang đi học
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
5446 lượt
Thành viên từ
30/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Double Exposure

2020-10-08 11:17:57 · 985 views

Digital Collage Art

2020-10-06 15:04:49 · 1349 views

Magazine Cover

2020-09-28 22:12:22 · 1643 views

BTVN Buổi 1

2020-09-24 11:02:04 · 1469 views

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

Magazine Cover

BTVN 3

Digital Collage Art

BT GIỮA KÌ

BT BUỔI 5

Double Exposure

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ