Dieu Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
TP HCM
Học tại
Đại học Luật TP.HCM - HUL
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
129 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
10/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK AI

2017-06-30 21:29:19 · 26 views

Linh 1
2
Kinetic P&F Disco Miniature Golfing Queen

2017-06-27 17:54:37 · 31 views

Linh 0
2
JustLayout

2017-06-23 19:07:54 · 46 views

Linh 0
2
Logo

2017-06-21 18:07:05 · 26 views

Linh 0
2
AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTGK

Kinetic P&F Disco Miniature Golfing Queen

AI 25.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1 - Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Thiết kế logo

Logo

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Layout

JustLayout

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK AI

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0