Vũ Chí Đạt

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Ha noi
Học tại
Dien luc
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
812 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
11/04/2017
Lần cuối Online
09-10-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Vũ Chí Đạt - AE 25.1

2017-06-29 20:18:27 · 80 views

BTVN B3 Vũ Chí Đạt AE

2017-06-20 19:09:33 · 104 views

BTVN B2 - Vũ Chí Đạt - AE 25.1

2017-06-13 18:12:04 · 76 views

BTVN B1 - Vũ Chí Đạt - AE 25.1

2017-06-08 16:02:06 · 83 views

BTCK - Vũ Chí Đạt AI 23.2

2017-05-05 18:50:26 · 100 views

BTVN B5 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

2017-04-28 18:17:12 · 71 views

BTVN B4 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

2017-04-26 18:27:34 · 70 views

BTVN B3 Vũ Chí Đạt

2017-04-21 18:59:29 · 63 views

BTVN B2 Vũ Chí Đạt

2017-04-19 19:07:48 · 89 views

BTVN B1 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

2017-04-14 15:03:56 · 76 views

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

BTVN B1 - Vũ Chí Đạt - AE 25.1

BTVN Buổi 2

BTVN B2 - Vũ Chí Đạt - AE 25.1

BTGK

BTVN B3 Vũ Chí Đạt AE

AE - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 23.2
Illustrator
Giảng viên:
Tào Tuấn Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2 Vũ Chí Đạt

TYPOGRAPHY

BTVN B3 Vũ Chí Đạt

BTVN B4: BÀI GIỮA KÌ

BTVN B4 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

BTVN B5 - LAYOUT & HIỆU ỨNG

BTVN B5 - Vũ Chí Đạt - Ai 23.2

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK - Vũ Chí Đạt AI 23.2