Nguyễn Ánh Tuyết

Hà Nội

Đang làm tại
tng
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
923 lượt
Thành viên từ
17-02-2021
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Ánh Tuyết chưa có bài viết nào