Ngô Đăng Thắng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
547 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
[AE] BTCK 25.1

2017-07-03 06:01:10 · 130 views

[AE] [Semi Complete] Angel - Theory of a deadman

2017-06-21 21:05:44 · 64 views

[AE] Angel - Theory of deadman KINETIC

2017-06-20 18:21:18 · 69 views

Wonder Women Video game

2017-06-13 18:10:27 · 76 views

BTVN 01 - AE 25.1

2017-06-08 17:48:45 · 64 views

Sing 2016 Parody

2017-05-21 15:55:27 · 88 views

BTVN 01 - PR 24.1

2017-05-20 11:35:53 · 56 views

AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

BTVN 01 - AE 25.1

BTVN Buổi 2

Wonder Women Video game

BTGK

[AE] [Semi Complete] Angel - Theory of a deadman

PR 24.1
Premiere
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN Buổi 1

BTVN 01 - PR 24.1

BTVN buổi 2

Sing 2016 Parody

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0