Đỗ Thị Huyền Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nôi
Học tại
Đại học Tài nguyên và Môi Trường
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
4674 lượt
Số lượt thích
36 lượt
Thành viên từ
02/03/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
2 TRANG CỦA BTCK

2022-04-07 18:34:10 · 11 views

BÀI EM LÀM VỘI HUHU, SAU PHẦN NHẬN XÉT EM SẼ SỬA HOÀN THIỆN HƠN Ạ

2022-03-31 18:43:39 · 8 views

btvn buổi 4

2022-03-26 18:41:20 · 9 views

btvn buổi 3

2022-03-24 18:29:21 · 9 views

https://drive.google.com/drive/folders/1lSuBIybTo2eItlfoFZzphba1PIrLhVGS?usp=sharing

2022-03-22 19:15:41 · 19 views

In Design b1

2022-03-19 13:07:10 · 10 views

btvn b6

2022-03-16 15:02:18 · 2 views

FD 12

2022-03-16 14:59:08 · 4 views

Khai trương thương hiệu The Coffe Cat

2022-03-12 17:36:30 · 14 views

bt

2022-03-05 17:59:30 · 2 views

BTVN

2022-03-05 17:53:14 · 7 views

btvn

2022-03-01 18:26:44 · 6 views

BTVN

2022-02-26 18:28:18 · 4 views

btvn

2022-02-15 18:30:04 · 4 views

btvn

2022-02-08 14:45:08 · 3 views

btvn

2022-01-25 09:13:49 · 5 views

btvn

2022-01-22 14:15:10 · 4 views

btvn

2022-01-17 15:35:10 · 1 views

BTVN

2022-01-10 19:19:19 · 87 views

BTVN

2022-01-10 19:18:19 · 138 views

Huyền Trang nộp bài ạ

2021-12-30 17:36:29 · 109 views

btvn

2021-12-27 20:24:30 · 207 views

BTVN B5

2021-12-23 18:40:11 · 1571 views

btvn

2021-12-21 17:47:47 · 191 views

BTVN BUỔI 3

2021-12-16 15:09:25 · 135 views

sắp giáng sinh rồi hihi

2021-12-14 17:43:53 · 150 views

btvn b1

2021-12-11 19:00:32 · 135 views

huyền trang nộp bài ạ

2021-12-02 18:43:51 · 159 views

btvn buổi 6

2021-11-25 18:57:03 · 171 views

Huyền Trang nộp bài ạ

2021-11-20 16:40:12 · 136 views

Huyền Trang nộp bài ạ

2021-11-18 18:17:14 · 195 views

huyền trang nộp bài ạ

2021-11-16 18:41:03 · 184 views

Huyền Trang nộp bài ạ

2021-11-11 15:42:26 · 984 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 33 /35

BTVN BUỔI 1

Huyền Trang nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

huyền trang nộp bài ạ

BTVN Buổi 1

Huyền Trang nộp bài ạ

BTVN Buổi 4

Huyền Trang nộp bài ạ

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

btvn buổi 6

BTCK

huyền trang nộp bài ạ

PS - BUỔI 1

btvn b1

PS - BUỔI 2

sắp giáng sinh rồi hihi

PS - BUỔI 3

BTVN BUỔI 3

PS - BUỔI 4

btvn

PS - BUỔI 5

BTVN B5

PS - BUỔI 6

btvn

PS - BÀI CUỐI MÔN

Huyền Trang nộp bài ạ

FD Buổi 1

BTVN

FD Buổi 2

BTVN

FD Buổi 4

btvn

FD Buổi 6

btvn

FD Buổi 7

btvn

FD Buổi 8

btvn

FD Buổi 10

FD Buổi 11

btvn

FD Buổi 12

FD 12

FD Buổi 13

BTVN

FD Buổi 14

btvn

FD Buổi 15

bt

FD Buổi 16

BTVN

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Khai trương thương hiệu The Coffe Cat

BTVN Buổi 1

In Design b1

BTVN Buổi 2

https://drive.google.com/drive/folders/1lSuBIybTo2eItlfoFZzphba1PIrLhVGS?usp=sharing

BTVN Buổi 3

btvn buổi 3

BTVN Buổi 4

btvn buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BÀI EM LÀM VỘI HUHU, SAU PHẦN NHẬN XÉT EM SẼ SỬA HOÀN THIỆN HƠN Ạ

BTCK

2 TRANG CỦA BTCK

Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0