Võ Anh Trinh

Living in 79

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
2882 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
04/03/2021
Lần cuối Online
21-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2022-08-23 13:14:52 · 18 views

BTVN 3

2022-08-16 13:02:28 · 17 views

BTVN2

2022-08-08 19:53:26 · 15 views

BTVN1

2022-08-04 12:43:43 · 16 views

Bài cuối kì

2022-05-06 19:19:22 · 27 views

Bài tập giữa kì

2022-04-26 09:10:59 · 25 views

bài tập về nhà 3

2022-04-20 23:29:11 · 7 views

Bài tập về nhà PTS 2

2022-04-18 19:33:31 · 8 views

Bài tập về nhà PTS1 - Bodyshaming

2022-04-13 19:03:16 · 9 views

Buổi 1

2021-05-06 16:16:44 · 365 views

nộp bài giữa kì

2021-04-21 04:49:10 · 1381 views

Bài tập buổi 3

2021-04-08 19:07:35 · 251 views

Bài tập buổi 3

2021-04-08 19:07:00 · 292 views

Hinhg con sóc

2021-04-08 19:05:44 · 206 views

Ảnh con vật

2021-04-08 19:04:46 · 245 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTGK

BTCK

Xem bằng
PR 88.32 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Đức Thanh
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PS 87.31 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Btvn buổi 1

Bài tập về nhà PTS1 - Bodyshaming

BTVN b2

Bài tập về nhà PTS 2

BTVN b3

bài tập về nhà 3

BT Giữa Kỳ

Bài tập giữa kì

BT Cuối Kỳ

Bài cuối kì

Xem bằng
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Ps 77.81 (Sài Gòn)
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Ai 73.31 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

Hinhg con sóc

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập buổi 3

NỘP GIỮA KÌ

nộp bài giữa kì

BÀI CUỐI KÌ

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0