Trần Xuân Đức

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Trung tâm Tiếng Anh AmsLink
Học tại
Đại học Công Đoàn
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
5120 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Thành viên từ
10/03/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối môn Id

2022-04-07 15:45:47 · 5 views

btvn 6

2022-03-31 17:13:13 · 4 views

bài tập b2

2022-03-22 18:00:22 · 4 views

Bai tap cuoi ky

2022-03-12 15:58:30 · 4 views

Btvn Black 6th

2022-02-17 17:04:24 · 1 views

btvn

2022-02-15 12:01:32 · 1 views

em nộp btvn 2 ạ

2022-01-10 18:24:19 · 433 views

btvn

2022-01-08 13:55:01 · 88 views

Bài cuối môn PTS

2021-12-30 12:39:35 · 969 views

BTVN

2021-12-21 17:52:40 · 458 views

Em nộp bài PTS buổi 2 ạ

2021-12-14 15:49:55 · 246 views

em nộp bài tập về nhà ạ

2021-12-11 16:29:27 · 461 views

Em nộp bài cuối kì ạ

2021-12-02 14:56:53 · 355 views

btvn

2021-11-23 16:51:32 · 233 views

Bài tập về nhà b3

2021-11-18 14:27:08 · 489 views

Bài tập về nhà b2

2021-11-16 15:00:22 · 1093 views

Dreamer's Home

2021-11-11 15:46:49 · 276 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 17 /35

BTVN BUỔI 1

Dreamer's Home

BTVN Buổi 2

Bài tập về nhà b2

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà b3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

btvn

BTVN Buổi 6

BTCK

Em nộp bài cuối kì ạ

PS - BUỔI 1

em nộp bài tập về nhà ạ

PS - BUỔI 2

Em nộp bài PTS buổi 2 ạ

PS - BUỔI 3

PS - BUỔI 4

BTVN

PS - BUỔI 5

PS - BUỔI 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Bài cuối môn PTS

FD Buổi 1

btvn

FD Buổi 2

em nộp btvn 2 ạ

FD Buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

FD Buổi 8

FD Buổi 10

btvn

FD Buổi 11

Btvn Black 6th

FD Buổi 12

FD Buổi 13

FD Buổi 14

FD Buổi 15

FD Buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bai tap cuoi ky

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

bài tập b2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

btvn 6

BTCK

Bài cuối môn Id