Mai Sơn Tùng

@maisontung

Digital Marketer

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
6456 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
18/03/2021
Lần cuối Online
20-04-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
Standee Công Nghệ Độc Quyền CIFULIFE

2021-11-17 21:51:28 · 914 views

Thư Mời Tham Dự Lễ Ra Mắt Công Nghệ Và Dịch Vụ Mới

2021-11-17 21:50:47 · 675 views

Backdrop Lễ Ký Kết Chuyển Giao Công Nghệ

2021-11-17 21:49:54 · 3154 views

Bài Tập Về Nhà - Buổi 6

2021-10-05 15:02:25 · 427 views

Bài Tập Về Nhà - Buổi 5

2021-09-30 14:04:09 · 292 views

Bài Tập Về Nhà - Buổi 4

2021-09-28 14:22:15 · 268 views

Bài Tập Về Nhà - Buổi 3

2021-09-23 14:23:57 · 311 views

Bài Tập Về Nhà - Buổi 2

2021-09-20 21:51:14 · 237 views

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

2021-09-16 14:56:51 · 178 views

AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

BUỔI 2

Bài Tập Về Nhà - Buổi 2

BUỔI 3

Bài Tập Về Nhà - Buổi 3

BUỔI 4

Bài Tập Về Nhà - Buổi 4

BUỔI 5

Bài Tập Về Nhà - Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0