Nguyễn Thu Hà

Hà Nội

Đang làm tại
M'Mon Group
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
12 lượt
Thành viên từ
01-04-2021
Lần cuối Online
2 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Thu Hà chưa có bài viết nào