Phạm Kỳ Lâm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
928 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
03/05/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
[PS24.4] Phạm Kỳ Lâm+ Nguyễn Thành Minh

2017-06-01 16:49:04 · 131 views

Before and After

2017-05-27 11:09:09 · 61 views

Double Exposure

2017-05-25 21:07:39 · 69 views

Alan Walker

2017-05-23 22:13:54 · 96 views

American Poster

2017-05-22 22:28:54 · 107 views

magazine

2017-05-19 16:34:52 · 135 views

gấu pool

2017-05-17 20:25:45 · 89 views

animal

2017-05-17 17:36:16 · 87 views

Like A Boss

2017-05-11 22:29:10 · 84 views

Like A Boss

2017-05-11 21:35:02 · 69 views

PS 24.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Like A Boss

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

gấu pool

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

magazine

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Alan Walker

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Double Exposure

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

[PS24.4] Phạm Kỳ Lâm+ Nguyễn Thành Minh

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Before and After

Xem bằng