Nguyễn Trà My

Living in Hà Nội

Đang làm tại
đại học tmu
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
5713 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
11/05/2021
Lần cuối Online
31-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM

2022-10-21 15:10:59 · 21 views

Poster cuối khoá

2022-10-19 14:27:59 · 44 views

BTVN buổi 5

2022-10-14 14:19:51 · 13 views

BTVN buổi 4

2022-10-14 14:15:41 · 10 views

BTVN Buổi 2

2022-10-07 13:34:27 · 20 views

BTVN Buổi 2 - College art

2022-10-05 11:37:49 · 15 views

BTVN Buổi 1

2022-09-30 00:35:33 · 9 views

Typography

2021-06-30 14:42:33 · 1066 views

Infographic

2021-06-23 19:57:22 · 862 views

Layout infographic

2021-06-23 19:49:03 · 1097 views

Nguyễn Trà My

2021-06-14 23:10:10 · 488 views

Nguyễn Trà My

2021-06-11 14:33:10 · 1157 views

Nguyễn Trà My

2021-06-11 14:32:37 · 911 views

PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 2 - College art

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 4

BTVN buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN buổi 5

Demo BTCM

Poster cuối khoá

BTCM

BTCM

Xem bằng
AI 75.13 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Nguyễn Trà My

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

Nguyễn Trà My

[BUỔI 3] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Typography

[BUỔI 4] INFOGRAPHIC

Layout infographic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Infographic

Xem bằng