Hoàng Bích Ngọc

@Jade Hoang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Ha Noi
Học tại
Tự do
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1600 lượt
Thành viên từ
17/05/2021
Lần cuối Online
21-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Ngọc

2021-11-04 20:23:05 · 219 views

bt5

2021-10-28 17:08:46 · 174 views

BT4 - Ngoc

2021-10-25 23:21:50 · 314 views

nộp BT3

2021-10-21 18:32:05 · 282 views

Hoàng Bích Ngọc - BT2 - Bìa Tạp chí

2021-10-17 21:18:33 · 409 views

Hoàng Bích Ngọc nộp BT1

2021-10-13 17:19:51 · 202 views

PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Hoàng Bích Ngọc nộp BT1

BTVN 2

Hoàng Bích Ngọc - BT2 - Bìa Tạp chí

BTVN 3

nộp BT3

BTVN 4

BT4 - Ngoc

BTVN 5

bt5

BTCK

BTCK - Ngọc

Xem bằng