Phạm Xuân Đạt

@datpham

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Kienviet
Học tại
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
31 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
03/07/2021
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP VỀ NHÀ 4

2022-05-02 23:03:55 · 8 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

2022-04-21 00:58:29 · 4 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

2022-04-16 00:52:02 · 13 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

2022-04-14 02:44:29 · 6 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ 1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ 4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6