Vũ Thị Thu Hiền

@Hienmoon

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
Công ty TNHH Walking Vietnam
Học tại
Đại học
Dự án đã thực hiện
41 dự án
Số lượt xem
9018 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Thành viên từ
19/08/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 12

2024-06-13 16:42:01 · 9 views

BTVN buổi10

2024-06-06 16:25:43 · 6 views

Bài tập buổi 9

2024-06-04 18:49:49 · 8 views

Bài tập buổi 4

2024-05-16 18:56:32 · 6 views

BTVV buổi 2

2024-05-09 18:36:02 · 3 views

Bài tập buổi 1

2024-05-07 13:36:19 · 4 views

Portfolio on Color ME

2024-03-07 15:41:33 · 11 views

Portfolio on Color ME

2024-01-25 11:36:01 · 5 views

https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing

2022-04-07 19:16:45 · 14 views

Bìa MENU

2022-03-31 19:11:34 · 7 views

https://drive.google.com/drive/folders/1AWRuKRYy_oeS8ep52nrF930aiaJ8L5g9?usp=sharing

2022-03-26 19:17:53 · 7 views

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

2022-03-24 18:09:24 · 6 views

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

2022-03-19 17:53:41 · 6 views

Em nộp bài cuối môn ạ https://drive.google.com/drive/folders/1OEn0iH4S1tJ5n8K4diYI7eNkPapdKRr6?usp=sharing

2022-03-12 20:20:03 · 6 views

Bài tập buổi 16

2022-03-05 18:14:50 · 4 views

Bài Tập

2022-03-03 19:07:01 · 2 views

Bài Tập Buổi 13

2022-03-01 18:35:45 · 4 views

bài tập buổi 13

2022-02-26 19:14:36 · 1 views

Bài tập buổi 11

2022-02-15 19:18:18 · 1 views

Bài tập buổi 10

2022-02-10 19:02:19 · 4 views

Bài tập buổi 8

2022-02-07 20:17:45 · 3 views

Bai tap buoi 7

2022-01-25 11:38:40 · 1 views

Bai tap buoi 6

2022-01-22 12:04:51 · 1 views

Bài tập buổi 4

2022-01-17 14:47:32 · 1 views

Bài tập buổi 2

2022-01-10 22:28:41 · 260 views

Bài tập buổi 1

2022-01-07 21:46:47 · 838 views

Bài tập cuối môn

2021-12-30 11:56:01 · 105 views

Bài tập buổi 5

2021-12-26 22:49:35 · 1838 views

Bài tậo buổi 6

2021-12-26 21:30:54 · 133 views

Bài tập buổi 4

2021-12-21 17:22:39 · 165 views

Bai tap buoi 3

2021-12-16 18:24:43 · 860 views

Bài tập buổi 2

2021-12-13 21:24:17 · 114 views

Em nộp bài tập buổi 1

2021-12-11 18:03:37 · 338 views

Bài tập buổi 8

2021-12-02 19:02:12 · 186 views

Bài tập buổi cuối

2021-12-02 18:56:57 · 166 views

Bài tập buổi 6

2021-11-25 17:11:44 · 116 views

Bài tập buổi 5

2021-11-23 18:19:09 · 194 views

Bài tập buổi 4

2021-11-20 17:37:54 · 131 views

Bài tập buổi 3

2021-11-18 17:36:11 · 1416 views

Bài tập thực hành buổi 2

2021-11-15 21:15:21 · 1359 views

Dream House - Buổi 1 - Thực hành Illustrator

2021-11-10 22:54:17 · 679 views

UA 13.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Phạm Thị Phương Thảo
Trợ giảng:
Đào Trường Giang
Số buổi đã học: 12 /24
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Buổi 1

Bài tập buổi 1

Buổi 2

BTVV buổi 2

Buổi 4

Bài tập buổi 4

Buổi 9

Bài tập buổi 9

Buổi 10

BTVN buổi10

Buổi 12

BTVN buổi 12

Buổi 15

Buổi 24

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 32 /35

BTVN BUỔI 1

Dream House - Buổi 1 - Thực hành Illustrator

BTVN Buổi 2

Bài tập thực hành buổi 2

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 3

BTVN Buổi 4

Bài tập buổi 4

BTVN Buổi 5

Bài tập buổi 5

BTVN Buổi 6

Bài tập buổi 6

BTCK

Bài tập buổi 8

PS - BUỔI 1

Em nộp bài tập buổi 1

PS - BUỔI 2

Bài tập buổi 2

PS - BUỔI 3

Bai tap buoi 3

PS - BUỔI 4

Bài tập buổi 4

PS - BUỔI 5

Bài tập buổi 5

PS - BUỔI 6

Bài tậo buổi 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Bài tập cuối môn

FD Buổi 1

Bài tập buổi 1

FD Buổi 2

Bài tập buổi 2

FD Buổi 4

Bài tập buổi 4

FD Buổi 6

Bai tap buoi 6

FD Buổi 7

Bai tap buoi 7

FD Buổi 8

Bài tập buổi 8

FD Buổi 10

Bài tập buổi 10

FD Buổi 11

Bài tập buổi 11

FD Buổi 12

FD Buổi 13

bài tập buổi 13

FD Buổi 14

Bài Tập Buổi 13

FD Buổi 15

Bài Tập

FD Buổi 16

Bài tập buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Em nộp bài cuối môn ạ https://drive.google.com/drive/folders/1OEn0iH4S1tJ5n8K4diYI7eNkPapdKRr6?usp=sharing

BTVN Buổi 1

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

BTVN Buổi 4

https://drive.google.com/drive/folders/1AWRuKRYy_oeS8ep52nrF930aiaJ8L5g9?usp=sharing

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Bìa MENU

BTCK

https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing