Tìm kiếm
Vũ Thị Thu Hiền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty Đông Đô Wool
Học tại
Đại học
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
4458 lượt
Số lượt thích
42 lượt
Thành viên từ
19/08/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing

2022-04-07 19:16:45 · 13 views

Bìa MENU

2022-03-31 19:11:34 · 5 views

https://drive.google.com/drive/folders/1AWRuKRYy_oeS8ep52nrF930aiaJ8L5g9?usp=sharing

2022-03-26 19:17:53 · 6 views

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

2022-03-24 18:09:24 · 4 views

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

2022-03-19 17:53:41 · 5 views

Em nộp bài cuối môn ạ https://drive.google.com/drive/folders/1OEn0iH4S1tJ5n8K4diYI7eNkPapdKRr6?usp=sharing

2022-03-12 20:20:03 · 5 views

Bài tập buổi 16

2022-03-05 18:14:50 · 3 views

Bài Tập

2022-03-03 19:07:01 · 1 views

Bài Tập Buổi 13

2022-03-01 18:35:45 · 2 views

bài tập buổi 13

2022-02-26 19:14:36 · 1 views

Bài tập buổi 11

2022-02-15 19:18:18 · 1 views

Bài tập buổi 10

2022-02-10 19:02:19 · 3 views

Bài tập buổi 8

2022-02-07 20:17:45 · 3 views

Bai tap buoi 7

2022-01-25 11:38:40 · 1 views

Bai tap buoi 6

2022-01-22 12:04:51 · 1 views

Bài tập buổi 4

2022-01-17 14:47:32 · 0 views

Bài tập buổi 2

2022-01-10 22:28:41 · 202 views

Bài tập buổi 1

2022-01-07 21:46:47 · 458 views

Bài tập cuối môn

2021-12-30 11:56:01 · 63 views

Bài tập buổi 5

2021-12-26 22:49:35 · 700 views

Bài tậo buổi 6

2021-12-26 21:30:54 · 52 views

Bài tập buổi 4

2021-12-21 17:22:39 · 39 views

Bai tap buoi 3

2021-12-16 18:24:43 · 441 views

Bài tập buổi 2

2021-12-13 21:24:17 · 61 views

Em nộp bài tập buổi 1

2021-12-11 18:03:37 · 288 views

Bài tập buổi 8

2021-12-02 19:02:12 · 110 views

Bài tập buổi cuối

2021-12-02 18:56:57 · 72 views

Bài tập buổi 6

2021-11-25 17:11:44 · 54 views

Bài tập buổi 5

2021-11-23 18:19:09 · 113 views

Bài tập buổi 4

2021-11-20 17:37:54 · 75 views

Bài tập buổi 3

2021-11-18 17:36:11 · 719 views

Bài tập thực hành buổi 2

2021-11-15 21:15:21 · 747 views

Dream House - Buổi 1 - Thực hành Illustrator

2021-11-10 22:54:17 · 210 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 32 /35

BTVN BUỔI 1

Dream House - Buổi 1 - Thực hành Illustrator

BTVN Buổi 2

Bài tập thực hành buổi 2

BTVN Buổi 1

Bài tập buổi 3

BTVN Buổi 4

Bài tập buổi 4

BTVN Buổi 5

Bài tập buổi 5

BTVN Buổi 6

Bài tập buổi 6

BTCK

Bài tập buổi 8

PS - BUỔI 1

Em nộp bài tập buổi 1

PS - BUỔI 2

Bài tập buổi 2

PS - BUỔI 3

Bai tap buoi 3

PS - BUỔI 4

Bài tập buổi 4

PS - BUỔI 5

Bài tập buổi 5

PS - BUỔI 6

Bài tậo buổi 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Bài tập cuối môn

FD Buổi 1

Bài tập buổi 1

FD Buổi 2

Bài tập buổi 2

FD Buổi 4

Bài tập buổi 4

FD Buổi 6

Bai tap buoi 6

FD Buổi 7

Bai tap buoi 7

FD Buổi 8

Bài tập buổi 8

FD Buổi 10

Bài tập buổi 10

FD Buổi 11

Bài tập buổi 11

FD Buổi 12

FD Buổi 13

bài tập buổi 13

FD Buổi 14

Bài Tập Buổi 13

FD Buổi 15

Bài Tập

FD Buổi 16

Bài tập buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Em nộp bài cuối môn ạ https://drive.google.com/drive/folders/1OEn0iH4S1tJ5n8K4diYI7eNkPapdKRr6?usp=sharing

BTVN Buổi 1

Bài Tập Buổi 1 (https://drive.google.com/file/d/1Oh2hwyckCEsqfMtoPdATk9ciok5Wbd-v/view?usp=sharing)

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

https://drive.google.com/file/d/19TTYGIdtitFQTgYGW2h7IxA4ahWKhnJr/view?usp=sharing

BTVN Buổi 4

https://drive.google.com/drive/folders/1AWRuKRYy_oeS8ep52nrF930aiaJ8L5g9?usp=sharing

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Bìa MENU

BTCK

https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing