Nguyễn Minh Thư
Đang làm tại
chua lam viec
Học tại
ABC
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1708 lượt
Thành viên từ
10/09/2021
Lần cuối Online
11-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 5

2021-10-11 00:14:03 · 206 views

BTCK

2021-10-10 23:54:23 · 204 views

BTVN 2

2021-10-10 23:53:04 · 172 views

BTVN 4

2021-10-10 23:52:22 · 497 views

BTVN 3

2021-10-10 23:48:32 · 496 views

BTVN 1

2021-10-10 23:43:57 · 133 views

AI 80.2 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BTVN 1

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

BTVN 4

BUỔI 5

BTVN 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng