Nguyễn Sỹ Quý

@Quý Arnold

Work hard in silence. Let success make the noise

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Dự án đã thực hiện
47 dự án
Số lượt xem
17244 lượt
Số lượt thích
88 lượt
Thành viên từ
11/09/2021
Lần cuối Online
07-04-2022
Liên hệ
Kỹ năng
https://bit.ly/id-btck-quy

2022-04-07 10:06:42 · 14 views

https://bit.ly/ID_BTVN6_Quy

2022-03-31 10:50:44 · 9 views

https://bit.ly/ID_BTVN5_Quy

2022-03-29 10:13:14 · 8 views

https://bit.ly/id_btvn_Quy

2022-03-26 18:47:55 · 4 views

https://bit.ly/ID_BTVN3_Quy

2022-03-23 22:21:58 · 9 views

https://bit.ly/iD_btvn_buoi2

2022-03-21 23:47:52 · 9 views

https://bit.ly/IDBTVN-1

2022-03-19 11:13:45 · 13 views

https://bit.ly/FD_BTCuoiMon_Quy

2022-03-12 10:51:59 · 10 views

https://bit.ly/BTVN_DongVat_Quy

2022-03-05 16:13:04 · 5 views

BTVN

2022-03-03 18:59:22 · 1 views

BTVN Nông sản

2022-03-01 16:27:14 · 5 views

BTVN Phương tiện di chuyển - Quý

2022-02-26 16:14:30 · 3 views

BTVN Cân bằng - Quý

2022-02-24 17:38:41 · 3 views

BTVN-QÚY

2022-02-15 16:24:14 · 3 views

BTVN buổi 10 - Quý

2022-02-10 14:09:55 · 1 views

FD - BTVN buổi 8

2022-02-06 22:35:37 · 6 views

Fundamental: Space

2022-01-25 11:48:45 · 1 views

Fundamental: Bài tập về nhà Space

2022-01-25 04:13:21 · 1 views

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 4

2022-01-17 14:28:37 · 0 views

Photoshop Manipulation practise 1

2022-01-14 16:49:00 · 215 views

#Day16: Illustator Challenge: A flower

2022-01-12 14:12:16 · 211 views

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 2

2022-01-11 10:18:50 · 345 views

Fundamental: Bài tập về nhà - Buổi 1

2022-01-07 15:17:26 · 155 views

Photoshop Manipulation practise - 1

2022-01-03 08:56:31 · 1062 views

Bài cuối môn Photoshop

2021-12-29 20:00:54 · 638 views

BTVN Buổi 6

2021-12-24 21:43:56 · 964 views

BTVN buổi 5

2021-12-22 10:16:44 · 1128 views

BTVN Buổi 4

2021-12-20 16:53:57 · 745 views

BTVN buổi 3

2021-12-15 22:56:03 · 1043 views

#Day12: Illustrator Challenge - My Super Hero

2021-12-13 21:34:37 · 79 views

BTVN buổi 2

2021-12-13 21:32:57 · 159 views

#Day10: Illustrator Challenge - My Fear

2021-12-12 00:24:24 · 122 views

BTVN Photoshop Buổi 1

2021-12-10 09:23:27 · 382 views

#Day9: Illustrator Challenge - WuKong

2021-12-10 00:31:17 · 1461 views

#Day8: Illustraor Challenge - Trang phục yêu thích nhất

2021-12-08 22:34:56 · 122 views

#Day7: Illustrator Challenge - Hồ Tây - địa điểm yêu thích

2021-12-07 22:29:52 · 1134 views

#Day6: Ilustrator Challenge - My Jobs

2021-12-06 22:28:36 · 1107 views

#Day4: Illustrator Challenge - My favourite Capuccino

2021-12-06 09:06:07 · 1100 views

#Day2: Illustation Challenge - West Lake

2021-12-05 20:39:11 · 521 views

#Day 1: Illustration Challenge - Rapper Quavo

2021-12-05 20:38:04 · 182 views

Bài tập cuối môn Illustrator - Ribbon Chappel Japan

2021-12-01 08:40:13 · 573 views

Illustrator - BTVN buổi 6

2021-11-25 00:26:57 · 259 views

Illustrator - BTVN buổi 5

2021-11-22 10:45:38 · 399 views

Illustrator - Typographic practise

2021-11-21 22:54:55 · 863 views

Illustrator - BTVN buổi 3

2021-11-17 21:12:40 · 1654 views

Illustrator - BTVN Buổi 2

2021-11-15 09:28:32 · 248 views

#Day3: Illustration Challenge - Funny Animal Friends

2021-11-10 09:44:18 · 268 views

GD 1-1
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 33 /35

BTVN BUỔI 1

#Day3: Illustration Challenge - Funny Animal Friends

BTVN Buổi 2

Illustrator - BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 1

Illustrator - BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4

Illustrator - Typographic practise

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Illustrator - BTVN buổi 6

BTCK

Bài tập cuối môn Illustrator - Ribbon Chappel Japan

PS - BUỔI 1

BTVN Photoshop Buổi 1

PS - BUỔI 2

BTVN buổi 2

PS - BUỔI 3

BTVN buổi 3

PS - BUỔI 4

BTVN Buổi 4

PS - BUỔI 5

BTVN buổi 5

PS - BUỔI 6

BTVN Buổi 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

Bài cuối môn Photoshop

FD Buổi 1

Fundamental: Bài tập về nhà - Buổi 1

FD Buổi 2

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 2

FD Buổi 4

Fundamental: Bài tập về nhà buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

Fundamental: Space

FD Buổi 8

FD - BTVN buổi 8

FD Buổi 10

BTVN buổi 10 - Quý

FD Buổi 11

BTVN-QÚY

FD Buổi 12

BTVN Cân bằng - Quý

FD Buổi 13

BTVN Phương tiện di chuyển - Quý

FD Buổi 14

BTVN Nông sản

FD Buổi 15

BTVN

FD Buổi 16

https://bit.ly/BTVN_DongVat_Quy

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

https://bit.ly/FD_BTCuoiMon_Quy

BTVN Buổi 1

https://bit.ly/IDBTVN-1

BTVN Buổi 2

https://bit.ly/iD_btvn_buoi2

BTVN Buổi 3

https://bit.ly/ID_BTVN3_Quy

BTVN Buổi 4

https://bit.ly/id_btvn_Quy

BTVN Buổi 5

https://bit.ly/ID_BTVN5_Quy

BTVN Buổi 6

https://bit.ly/ID_BTVN6_Quy

BTCK

https://bit.ly/id-btck-quy