Nguyễn Mai Quỳnh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
158 lượt
Thành viên từ
20/09/2021
Lần cuối Online
08-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyen Mai Quynh - Bt cuoi ki

2022-01-31 16:44:30 · 8 views

BTVN Tuần 2

2022-01-19 09:22:56 · 34 views

Bài tập tuần 1_ Poster

2022-01-11 23:11:32 · 116 views

PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Bài tập tuần 1_ Poster

Bài tập tuần 2

BTVN Tuần 2

Bài tập cuối môn

Nguyen Mai Quynh - Bt cuoi ki

Xem bằng