Nguyễn Văn Toàn

Living in Hà Nam

Hà Nam

Đang làm tại
MainTeiv
Học tại
ColorME
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1694 lượt
Thành viên từ
21/09/2021
Lần cuối Online
22-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-11-04 20:54:30 · 678 views

nộp bài =))

2021-10-28 05:53:11 · 124 views

bài tập buổi 4

2021-10-25 23:26:28 · 145 views

nộp bài buổi 3 =))

2021-10-21 01:14:03 · 146 views

...

2021-10-15 17:18:17 · 140 views

...

2021-10-13 00:56:07 · 461 views

PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

...

BTVN 2

...

BTVN 3

nộp bài buổi 3 =))

BTVN 4

bài tập buổi 4

BTVN 5

nộp bài =))

BTCK

BTCK

Xem bằng