Hà Hồng Nhung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Trung tâm tiếng anh
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
724 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
23/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK InDesign

2018-01-05 20:15:23 · 61 views

BTVN B4 InDesign

2017-12-27 15:56:35 · 138 views

BTVN B3 InDesign

2017-12-22 14:42:14 · 64 views

BTVN B2 InDesign

2017-12-19 19:35:04 · 43 views

BTVN B1 InDesign

2017-12-15 14:08:40 · 76 views

BTCK - Hà Hồng Nhung - AI 25.4

2017-07-02 18:12:11 · 46 views

BTVN B2 - Hà Hồng Nhung - AI 25.4

2017-06-16 20:06:07 · 65 views

BTVN B1 - Hà Hồng Nhung - AI 25.4

2017-06-12 00:10:08 · 231 views

ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN B1 InDesign

BTVN B2

BTVN B2 InDesign

BTVN B3

BTVN B3 InDesign

BTVN B4

BTVN B4 InDesign

BTCK

BTCK InDesign

AI 25.4
Illustrator
Giảng viên:
Hà Đăng Dương
Trợ giảng:
Nguyễn Khánh Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN 1 - Tạo Hình cơ bản

BTVN B1 - Hà Hồng Nhung - AI 25.4

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2 - Hà Hồng Nhung - AI 25.4

TypoGraphy

Logo

BTCK LỚP 25.4

BTCK - Hà Hồng Nhung - AI 25.4