Nguyễn Mai Trúc Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Hanu
Dự án đã thực hiện
32 dự án
Số lượt xem
7433 lượt
Số lượt thích
31 lượt
Thành viên từ
30/09/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
TrucAnh - ID - hw 2

2022-04-09 18:01:53 · 2 views

TrucAnh - ID - Hw3

2022-04-09 17:53:22 · 2 views

TrucAnh- ID - final

2022-04-07 18:14:05 · 9 views

TrucAnh - ID - Final Assignment

2022-04-02 23:26:50 · 2 views

TrucAnh - FD - Animal poster

2022-03-19 16:38:43 · 2 views

TrucAnh - ID - Hw1

2022-03-19 11:51:27 · 9 views

TrucAnh - FD - Final Assignment

2022-03-12 20:15:07 · 10 views

TrucAnh - FD - Nông sản

2022-03-07 19:49:36 · 7 views

TrucAnh - FD - Balance Practicing

2022-03-06 13:32:15 · 3 views

TrucAnh - FD - Vehicle Poster

2022-03-06 02:04:47 · 4 views

TrucAnh - FD - BlackFriday Poster

2022-02-17 18:17:17 · 1 views

TrucAnh - FD - Menu Poster

2022-02-11 10:14:33 · 1 views

REUP - TrucAnh - FD - Fashion Poster

2022-02-09 16:24:45 · 3 views

TrucAnh - Space - FD

2022-01-25 09:27:25 · 1 views

TrucAnh - Typography - FD

2022-01-25 07:16:58 · 1 views

homework 4 - TrucAnh

2022-01-16 22:18:44 · 122 views

TrucAnh - homework 2 - FD

2022-01-11 18:22:12 · 152 views

TrucAnh nộp hw1 - Fundamental of Design

2022-01-07 20:57:25 · 885 views

TrucAnh nộp bài tập cuối môn ạ!

2021-12-30 20:05:40 · 1148 views

TrucAnh nop bai practice buoi 5

2021-12-25 17:38:05 · 502 views

Truc Anh nop hw5

2021-12-23 17:37:12 · 738 views

Truc Anh nop hw buoi 4

2021-12-21 17:48:59 · 1114 views

TrucAnh nop hw buoi 3 a

2021-12-16 16:53:25 · 234 views

TrucAnh nộp bài

2021-12-14 17:13:08 · 107 views

Trúc Anh nộp Hw1 ạ

2021-12-11 17:19:39 · 220 views

Trúc Anh

2021-12-02 18:32:47 · 168 views

Trúc Anh

2021-11-30 11:56:26 · 934 views

Trúc Anh

2021-11-26 00:13:50 · 175 views

Trúc Anh

2021-11-25 17:54:02 · 180 views

Trúc Anh

2021-11-23 18:14:53 · 297 views

Trúc Anh

2021-11-16 17:25:06 · 270 views

TrucAnh nộp hw1

2021-11-11 18:47:44 · 130 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 31 /35

BTVN BUỔI 1

TrucAnh nộp hw1

BTVN Buổi 2

Trúc Anh

BTVN Buổi 1

Trúc Anh

BTVN Buổi 4

Trúc Anh

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

Trúc Anh

BTCK

Trúc Anh

PS - BUỔI 1

Trúc Anh nộp Hw1 ạ

PS - BUỔI 2

TrucAnh nộp bài

PS - BUỔI 3

TrucAnh nop hw buoi 3 a

PS - BUỔI 4

Truc Anh nop hw buoi 4

PS - BUỔI 5

Truc Anh nop hw5

PS - BUỔI 6

TrucAnh nop bai practice buoi 5

PS - BÀI CUỐI MÔN

TrucAnh nộp bài tập cuối môn ạ!

FD Buổi 1

TrucAnh nộp hw1 - Fundamental of Design

FD Buổi 2

TrucAnh - homework 2 - FD

FD Buổi 4

homework 4 - TrucAnh

FD Buổi 6

TrucAnh - Typography - FD

FD Buổi 7

TrucAnh - Space - FD

FD Buổi 8

REUP - TrucAnh - FD - Fashion Poster

FD Buổi 10

TrucAnh - FD - Menu Poster

FD Buổi 11

TrucAnh - FD - BlackFriday Poster

FD Buổi 12

TrucAnh - FD - Balance Practicing

FD Buổi 13

TrucAnh - FD - Vehicle Poster

FD Buổi 14

TrucAnh - FD - Nông sản

FD Buổi 15

FD Buổi 16

TrucAnh - FD - Animal poster

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

TrucAnh - FD - Final Assignment

BTVN Buổi 1

TrucAnh - ID - Hw1

BTVN Buổi 2

TrucAnh - ID - hw 2

BTVN Buổi 3

TrucAnh - ID - Hw3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

TrucAnh - ID - Final Assignment

BTCK

TrucAnh- ID - final