Tìm kiếm
Đặng Lê Tuấn

Living in hà nội

hà nội

Đang làm tại
none
Học tại
đhqg hà nội
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
5589 lượt
Số lượt thích
38 lượt
Thành viên từ
01/10/2021
Lần cuối Online
16-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-04-12 17:22:03 · 1 views

bai cuoi ky

2022-04-07 18:06:44 · 4 views

btvn

2022-03-24 16:49:55 · 3 views

btvn

2022-03-19 18:18:59 · 4 views

bt cuoi mon

2022-03-12 20:19:22 · 4 views

btvn

2022-03-05 18:11:11 · 4 views

btvn

2022-03-03 19:37:12 · 1 views

btvn

2022-02-24 18:19:47 · 1 views

btvn

2022-02-15 16:32:34 · 4 views

btvn (c thảo nxet)

2022-02-10 18:59:21 · 2 views

btvn

2022-02-08 16:38:19 · 2 views

btvn bia tap chi

2022-01-25 08:56:18 · 1 views

btvnb6

2022-01-22 13:54:42 · 2 views

btvn

2022-01-20 12:17:56 · 0 views

btvn b2

2022-01-11 13:03:35 · 28 views

btvn b1

2022-01-08 16:08:31 · 293 views

bài cuối môn - sneaker yeezy 450

2021-12-30 13:33:05 · 447 views

btvn b6

2021-12-25 16:49:30 · 354 views

btvn b5

2021-12-23 16:31:28 · 433 views

btvn b4

2021-12-20 22:48:04 · 946 views

btvn b3

2021-12-19 23:27:43 · 72 views

btvn b2

2021-12-14 17:07:08 · 473 views

btvn b1

2021-12-11 12:20:50 · 455 views

bt cuoi mon

2021-12-02 16:19:44 · 261 views

btvnb6

2021-11-25 14:20:12 · 931 views

btvn

2021-11-23 17:59:00 · 108 views

btvn b4

2021-11-20 18:07:52 · 56 views

Đặng Lê Tuấn nộp bài ạ

2021-11-18 16:00:18 · 127 views

Đặng Lê Tuấn nộp btvn

2021-11-16 17:37:07 · 497 views

Đặng Lê Tuấn nộp bài ạ

2021-11-11 16:30:18 · 75 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 30 /35

BTVN BUỔI 1

Đặng Lê Tuấn nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

Đặng Lê Tuấn nộp btvn

BTVN Buổi 1

Đặng Lê Tuấn nộp bài ạ

BTVN Buổi 4

btvn b4

BTVN Buổi 5

btvn

BTVN Buổi 6

btvnb6

BTCK

bt cuoi mon

PS - BUỔI 1

btvn b1

PS - BUỔI 2

btvn b2

PS - BUỔI 3

btvn b3

PS - BUỔI 4

btvn b4

PS - BUỔI 5

btvn b5

PS - BUỔI 6

btvn b6

PS - BÀI CUỐI MÔN

bài cuối môn - sneaker yeezy 450

FD Buổi 1

btvn b1

FD Buổi 2

btvn b2

FD Buổi 4

btvn

FD Buổi 6

btvnb6

FD Buổi 7

btvn bia tap chi

FD Buổi 8

btvn

FD Buổi 10

btvn (c thảo nxet)

FD Buổi 11

btvn

FD Buổi 12

btvn

FD Buổi 13

FD Buổi 14

FD Buổi 15

btvn

FD Buổi 16

btvn

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

bt cuoi mon

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

btvn

BTCK

bai cuoi ky