Đỗ Thị Thu Trà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
440 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
25/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK PS25.2 Đỗ Thị Thu Trà

2017-06-29 20:40:04 · 48 views

Trà 1
2
BTVN Buổi 4 - Trà

2017-06-20 00:54:04 · 89 views

Trà 0
1
BTVN BUỔI 3 - Thu Trà

2017-06-19 00:45:06 · 70 views

Trà 0
3
BTVN BUỔI 2 - Thu Trà

2017-06-17 08:26:47 · 84 views

Trà 1
2
BTVN Buổi 2 - Thu Trà

2017-06-13 07:22:24 · 46 views

Trà 0
2
BTVN Buổi 1 - Thu Trà

2017-06-12 23:14:24 · 61 views

Trà 0
3
Buổi 1 - TràĐTT

2017-06-08 05:14:35 · 42 views

Trà 1
2
AI 25.3
Illustrator
Giảng viên:
Hà Đăng Dương
Trợ giảng:
Hứa Hiền Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BUỔI 1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1 - Thu Trà

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 2 - Thu Trà

BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN BUỔI 3 - Thu Trà

LOGO

BUỔI 8 - BRAND GUIDELINE

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

Buổi 1 - TràĐTT

[BUỔI 2] BTVN

BTVN Buổi 2 - Thu Trà

BTVN BUỔI 3

[BUỔI 4] - BTVN

BTVN Buổi 4 - Trà

[BUỔI 5] - BTVN

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK PS25.2 Đỗ Thị Thu Trà