Đào Phi Hùng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Khoa Luật - ĐHQGHN
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
872 lượt
Thành viên từ
28/11/2021
Lần cuối Online
11-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kì

2021-12-31 17:19:29 · 73 views

BTVN buổi 2

2021-12-15 00:55:22 · 105 views

Bài tập buổi 1

2021-12-09 12:55:26 · 694 views

PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

Bài giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bài tập cuối kì

Xem bằng