Trần Huỳnh Như
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
62 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
20/01/2022
Lần cuối Online
18-02-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-03-20 13:24:36 · 8 views

happy woman's day

2022-03-16 15:17:09 · 4 views

BAI CUỐI KỲ

2022-03-15 12:11:56 · 8 views

POSTER

2022-03-12 20:56:07 · 9 views

bài tập số 3

2022-03-12 19:09:36 · 9 views

poster đơn giản

2022-03-12 18:23:13 · 5 views

BTVN buổi 3

2022-03-02 11:56:13 · 2 views

BTVN buổi 2

2022-03-02 11:55:15 · 2 views

BTVN buổi 1

2022-03-02 11:54:01 · 1 views

BTVN buổi 1

2022-03-02 11:53:32 · 1 views

BTVN 2

2022-02-25 16:30:51 · 2 views

clipping mask BTVN buổi 2

2022-02-25 16:29:48 · 4 views

cắt ghép hình ảnh

2022-02-18 14:38:44 · 7 views

PS 85.312 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /5

Bài tập số 1

cắt ghép hình ảnh

BÀI TẬP BUỔI 2

clipping mask BTVN buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

poster đơn giản

BÀI TẬP BUỔI 4

POSTER

Bài tập cuối kì

BAI CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
AI 85.311 ONLINE SG
Illustrator
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Vũ Minh Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN buổi 3

BÀI GIỮA KÌ

happy woman's day

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bằng Giỏi