Lê Thị Thùy Dương

@Lee

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
14 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
27/01/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-03-12 11:54:42 · 5 views

BTVN 4

2022-03-03 09:34:46 · 2 views

BTVN 3

2022-03-03 09:31:06 · 1 views

BTVN 2

2022-02-22 13:36:49 · 1 views

BT Buổi 1

2022-02-17 11:57:17 · 5 views

PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT buổi 1

BT Buổi 1

BTVN B2

BTVN 2

BT buổi 3

BTVN 3

BT buổi 4

BTVN 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK

Xem bằng