Nguyễn Thị Tố Uyên
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
43 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
08/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn b5

2022-03-11 16:11:25 · 8 views

btck ( đã sửa )

2022-03-11 14:54:46 · 18 views

btvn5

2022-03-04 18:17:55 · 5 views

btvn b3

2022-03-02 18:48:34 · 2 views

btvn b4

2022-03-02 17:39:13 · 7 views

btvn b2

2022-02-22 01:24:05 · 2 views

btvn1

2022-02-18 18:48:01 · 1 views

PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

btvn1

BTVN B2

btvn b2

BT buổi 3

btvn b3

BT buổi 4

btvn b4

BTVN buổi 5

btvn b5

BTVN buổi 6

btck ( đã sửa )

Xem bằng