Đỗ Trà Giang
Học tại
Đại học Mĩ thuật Công nghiệp Hà Nội
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
103 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
25/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Chùa Trấn Quốc

2022-12-03 23:54:04 · 1 views

Đạp vịt ở hồ Tây

2022-12-03 23:54:04 · 1 views

Thuyền và hoa sen

2022-12-03 23:54:04 · 0 views

Chủ đề hồ Tây

2022-12-03 23:54:04 · 0 views

Bài tập cuối kỳ- Infographic

2022-05-12 00:42:06 · 10 views

Bài tập về nhà

2022-05-01 00:58:31 · 19 views

Bài tập về nhà

2022-04-26 01:29:01 · 18 views

Bài tập về nhà

2022-04-21 02:23:07 · 4 views

Bài tập buổi 2

2022-04-20 23:57:49 · 32 views

Bài tập buổi 1

2022-04-14 03:09:16 · 18 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

Bài tập buổi 1

[AI - BTVN] - BUỔI 2

Bài tập buổi 2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

Bài tập về nhà

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Bài tập về nhà

[AI - BTVN] - BUỔI 5

Bài tập về nhà

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Bài tập cuối kỳ- Infographic

Xem bằng