Nguyễn Thanh Thủy
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
7 lượt
Thành viên từ
11/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Báo - Hồ Chí Minh

2022-04-02 21:12:00 · 1 views

food

2022-04-02 15:05:51 · 1 views

Vẽ chữ

2022-03-29 22:26:59 · 1 views

Vẽ chân dung

2022-03-27 17:48:21 · 1 views

Vẽ Hoa quả

2022-03-26 14:32:49 · 1 views

Vẽ Hoa Quả

2022-03-26 13:48:00 · 2 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Vẽ Hoa quả

BTVN B2

Vẽ chân dung

BUỔI 3

Vẽ chữ

BUỔI 4

food

BUỔI 5

Báo - Hồ Chí Minh

CUỐI KỲ

Xem bằng