Trần Thị Hậu

@hauuu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
13 lượt
Thành viên từ
15/03/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN.3 Trần Thị Hậu

2022-04-02 02:18:31 · 4 views

BTVN.1

2022-03-30 23:44:14 · 2 views

BTVN.2

2022-03-30 23:43:02 · 4 views

BTVN.1 Trần Thị Hậu

2022-03-26 03:15:40 · 3 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6