Vũ Huyền Trang
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
19 lượt
Thành viên từ
17/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ

2022-04-17 15:49:32 · 5 views

Bài tập buổi 5

2022-04-09 14:22:58 · 3 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-04-02 03:03:12 · 3 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-04-02 01:47:37 · 3 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-03-26 11:46:59 · 2 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-03-23 21:30:49 · 3 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN B2

Bài tập về nhà buổi 2

BUỔI 3

Bài tập về nhà buổi 3

BUỔI 4

Bài tập về nhà buổi 4

BUỔI 5

Bài tập buổi 5

CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng