Trần Linh Chi
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
114 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
21/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-05-05 20:35:37 · 22 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-04-28 16:24:43 · 27 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-04-26 13:19:14 · 28 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-04-21 16:02:18 · 6 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-04-19 15:50:18 · 8 views

Linh Chi

2022-04-14 11:00:49 · 23 views

AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

Linh Chi

[AI - BTVN] - BUỔI 2

Bài tập về nhà buổi 2

[AI - BTVN] - BUỔI 3

Bài tập về nhà buổi 3

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Bài tập về nhà buổi 4

[AI - BTVN] - BUỔI 5

Bài tập về nhà buổi 5

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Bài cuối kì

Xem bằng