Đỗ Phương Thảo
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
142 lượt
Thành viên từ
22/05/2022
Lần cuối Online
23-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập về nhà buổi 4

2022-07-23 16:21:57 · 49 views

bài tập về nhà buổi 3

2022-07-23 16:19:00 · 40 views

bài tập về nhà buổi 2

2022-07-23 16:17:26 · 45 views

bài tập về nhà buổi 1

2022-07-13 08:14:26 · 8 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

bài tập về nhà buổi 1

B2

bài tập về nhà buổi 2

B3

bài tập về nhà buổi 3

B4

bài tập về nhà buổi 4

B5

CUỐI KỲ

Xem bằng