Bùi Nhật Nam

@BNNaw

Nam đẹp trai

Nghệ An

Học tại
Đại học kinh tế - Đại học quốc gia HN
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
1393 lượt
Số lượt thích
73 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
26/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Kỹ năng
card

2023-08-02 19:01:02 · 2 views

INSTAGRAM

2023-07-28 19:06:40 · 2 views

Khảo sát chi tiêu sinh viên

2023-07-19 19:00:29 · 4 views

Cách Namdeptrai giải quyết 1 chú moè hư

2023-07-05 11:42:23 · 9 views

Bản mô tả công việc của Namdeptrai

2023-06-29 20:12:19 · 4 views

Billboard VN Magazine

2023-02-04 14:40:56 · 17 views

no name

2022-12-26 17:30:40 · 18 views

The portrait of Dorian Gray

2022-12-23 15:52:53 · 9 views

anpham

2022-12-12 19:42:14 · 50 views

Mariozawa cua Nam dep trai

2022-11-30 19:17:43 · 60 views

gột rửa tâm hồn

2022-11-28 19:22:17 · 43 views

thể thao cùng nam dep trai

2022-11-25 16:08:00 · 50 views

Pizza menu của Namdeptrai

2022-11-07 19:02:41 · 24 views

Nam dep trai học làm màu

2022-11-02 18:58:42 · 10 views

Nước uống quái vật của Nam dep trai

2022-10-19 18:12:24 · 128 views

namdeptrai hoc makeup

2022-10-12 19:40:56 · 10 views

Cowboy lạnh lùng đục thủng TH true milk của Nam dep trai

2022-10-10 18:30:01 · 41 views

Hổ rãy đành đạck của Nam dep trai

2022-10-07 12:10:37 · 98 views

Chainsaw man and Sword của Nam dep trai

2022-10-05 15:26:33 · 50 views

Cheems Rushmore của Nam đẹp trai

2022-09-30 18:41:02 · 77 views

Jujutsu kaisen billboard của Nam đẹp trai

2022-09-28 18:40:00 · 27 views

Final của Nam đẹp trai

2022-09-21 19:50:40 · 49 views

Game Dragon Ball Fighter Z của Nam đẹp trai

2022-09-16 15:05:27 · 48 views

xì pai đờ men của Nam đẹp trai

2022-09-14 02:20:54 · 97 views

Nhà isometric của Nam dep trai

2022-09-12 19:09:19 · 71 views

Nam vẽ Nam đẹp trai

2022-09-07 06:00:29 · 202 views

Mandala của Nam đẹp trai

2022-09-05 18:51:33 · 48 views

Nhà khủng long của Nam đẹp trai

2022-08-31 18:29:02 · 145 views

UA 8.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Phạm Thị Phương Thảo
Trợ giảng:
Phạm Hồng Phúc
Số buổi đã học: 16 /24
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

Buổi 1

Bản mô tả công việc của Namdeptrai

Buổi 2

Cách Namdeptrai giải quyết 1 chú moè hư

Buổi 5

Khảo sát chi tiêu sinh viên

Buổi 9

INSTAGRAM

Buổi 10

card

Buổi 15

Buổi 24

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 23 /31

BTVN Buổi 1

Nhà khủng long của Nam đẹp trai

BTVN Buổi 2

Mandala của Nam đẹp trai

BTVN Buổi 3

Nam vẽ Nam đẹp trai

BTVN B4

Nhà isometric của Nam dep trai

BTVN B5

xì pai đờ men của Nam đẹp trai

BTVN B6

Game Dragon Ball Fighter Z của Nam đẹp trai

BTCK

Final của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 1

Jujutsu kaisen billboard của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 2

Cheems Rushmore của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 3

Chainsaw man and Sword của Nam dep trai

[PS] BTVN Buổi 4

Hổ rãy đành đạck của Nam dep trai

[PS] BTVN Buổi 5

Cowboy lạnh lùng đục thủng TH true milk của Nam dep trai

[PS] BTVN Buổi 6

namdeptrai hoc makeup

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Nước uống quái vật của Nam dep trai

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

Nam dep trai học làm màu

[PS] BTVN Buổi 5

Pizza menu của Namdeptrai

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

thể thao cùng nam dep trai

BTVN Buổi 13

gột rửa tâm hồn

BTVN Buổi 14

Mariozawa cua Nam dep trai

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

anpham

BTVN B1

BTVN Buổi 2

The portrait of Dorian Gray

BTVN B3

no name

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Billboard VN Magazine