Bùi Nhật Nam

@BNNaw

Nam đẹp trai

Nghệ An

Học tại
Đại học kinh tế - Đại học quốc gia HN
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
593 lượt
Số lượt thích
17 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
26/05/2022
Kỹ năng
Cheems Rushmore của Nam đẹp trai

2022-09-30 18:41:02 · 63 views

Jujutsu kaisen billboard của Nam đẹp trai

2022-09-28 18:40:00 · 23 views

Final của Nam đẹp trai

2022-09-21 19:50:40 · 35 views

Game Dragon Ball Fighter Z của Nam đẹp trai

2022-09-16 15:05:27 · 43 views

xì pai đờ men của Nam đẹp trai

2022-09-14 02:20:54 · 81 views

Nhà isometric của Nam dep trai

2022-09-12 19:09:19 · 52 views

Nam vẽ Nam đẹp trai

2022-09-07 06:00:29 · 120 views

Mandala của Nam đẹp trai

2022-09-05 18:51:33 · 41 views

Nhà khủng long của Nam đẹp trai

2022-08-31 18:29:02 · 135 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 9 /10

BTVN Buổi 1

Nhà khủng long của Nam đẹp trai

BTVN Buổi 2

Mandala của Nam đẹp trai

BTVN Buổi 3

Nam vẽ Nam đẹp trai

BTVN B4

Nhà isometric của Nam dep trai

BTVN B5

xì pai đờ men của Nam đẹp trai

BTVN B6

Game Dragon Ball Fighter Z của Nam đẹp trai

BTCK

Final của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 1

Jujutsu kaisen billboard của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 2

Cheems Rushmore của Nam đẹp trai

[PS] BTVN Buổi 3