Nguyễn Tấn Dũng
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
159 lượt
Thành viên từ
30/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-07-28 10:03:50 · 43 views

btvn 5

2022-07-20 23:51:00 · 8 views

btvn 4

2022-07-19 02:20:00 · 35 views

btvn3

2022-07-14 01:04:06 · 17 views

btvn2

2022-07-12 01:33:16 · 22 views

BTVN B1

2022-07-06 20:44:29 · 34 views

PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN B1

Bài tập buổi 2

btvn2

Bài tập về nhà buổi 03

btvn3

Bài tập giữa kì

btvn 4

Bài tập về nhà buổi 05

btvn 5

Bài tập cuối kỳ

btck

Xem bằng