Lê Phan Khánh Nam
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
123 lượt
Thành viên từ
30/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn 4

2022-07-18 19:59:37 · 1 views

btvn 3

2022-07-13 21:33:56 · 21 views

btvn 2

2022-07-11 07:24:27 · 55 views

btvn 2

2022-07-07 15:14:29 · 3 views

btvn 1

2022-07-05 16:14:09 · 43 views

DP 91.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 7 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /8
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

btvn 1

Bài tập buổi 2

btvn 2

Bài tập về nhà buổi 03

btvn 3

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng